Mikromarc Webbsök

   
Om oss
Komihåglistan är tom

BIBLIOTEKET
Finlandsinstitutets bibliotek har ca 19.000 medier där även musik-cd, ljudböcker samt inlästa talböcker ingår. Största delen av materialet, ca 90%, är på finska och resten på svenska. I beståndet finns finsk skönlitteratur, facklitteratur om Finland samt sverigefinsk litteratur både för vuxna och barn.  De tryckta böckerna kan beställas och återlämnas till biblioteken i Stockholms län. Vi erbjuder även sverigefinska konstnärer att ställa ut på biblioteket.

E-böcker
I e-boksbeståndet finns både vuxen- och barnböcker på finska samt e-böcker på svenska av finlandssvenska författare.
Logga in på e-bokstjänsten här:
http://www.finlandsinstitutet.se/sv/biblioteket/e-bocker/

E-tidningar
Fr.o.m. 2016 erbjuder biblioteket e-tidningar med ett bestånd av ca 200 både rikstäckande och lokala finska dags- och landsortstidningar. Även de större finskspråkiga dagstidningarna som Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Aamulehti samt de svenskspråkiga Hufvudstadsbladet (HBL) och Vasabladet ingår. För att kunna använda tjänsten behöver du ett lånekort på institutets bibliotek samt en läsplatta, som du kan låna vid biblioteksdisken. Tjänsten nås via bibliotekets trådlösa nätverk och kräver ingen särskild inloggning. E-tidningarna har samma innehåll och layout som den tryckta tidningen och är tillgängliga samma dag som de trycks. I arkivet sparas tidningarna upp till 60 dagar.